Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy Žbince 2022

 Vianočné trhy v našej obci pred kultúrnym domom sa uskutočnili v tomto roku prvýkrát. Podujatie pripravili poslanci obecného zastupiteľstva v Žbinciach na čele so starostom obce,  za  pomoci pracovníkov obce. Návštevníkom trhov bolo podané občerstvenie vo forme punču, alebo čaja. V predajných stánkoch ponúkali vlastné výrobky žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Žbinciach a naši občania. Nechýba fotoreportáž z podujatia.

Nastavenia cookies