Voľba poštou do NR SR 2020

 Obec Žbince pre voľby do NR SR 2020 oznamuje, že pre voľbu poštou pre voličov, ktorí sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky je potrebné použiť e-mail : starosta@zbince.sk.

Pokyny k voľbe poštou sa nachádzajú v nasledujúcom linku : http://www.minv.sk/?nr20-posta2