Výročná členská schôdza DHZ Žbince

200902151150060.Výročná_2009_5.JPG
Výročná členská schôdza sa uskutočnila 14.2.2009 v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Na členskej schôdzi požiarnici hodnotili činnosť za uplynulý rok a pripravili plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie.
Za OV DPO v Michalovciach sa ako delegát zúčastnil podpredseda OV DPO Michalovce p. Zoltán Matina
Nastavenia cookies