Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2023

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila 25. februára 2023 v sále kultúrneho domu v našej obci. Na schôdzi naši hasiči zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok, bola preložená správa o hospodárení a správa revízora. Zároveň boli odovzdané preukazy novým členom.
Nastavenia cookies