Vysprávka miestnej komunikácie

Začiatkom decembra 2022 sme zrealizovali dočasnú výpravku miestnej komunikácie na rómskej osade betónovaním výtlkov. V jarných mesiacoch 2023 je plánovaná realizácia projektu : Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince, ktorej súčasťou bude aj oprava tejto komunikácie, vrátane chodníka až po areál základnej školy.
Nastavenia cookies