VZN obce Žbince č.2/2023 o určení príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

 V prílohe na stiahnutie sa nachádza Všeobecne záväzné nariadenie obce Žbince

č. 2/2023 o určení príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

K stiahnutiu

Nastavenia cookies