Záver školského roka

Záver školského roka_2009
Záver školského roka je neodvratne tu ! V Základnej škole s materskou školu v Žbinciach ukončili slávnostne školský rok nástupom na školskom dvore. Riaditeľka ZŠ s MŠ p. Ivanová ocenila knihou žiakov, ktorí reprezentovali našu školu a obec v rôznych súťažiach, olympiádach a iných podujatiach..
Záverom vystúpil starosta obce Ján Jurko, ktorý poďakoval za vykonanú prácu pedagogickým pracovníkom a žiakom poprial pekné prázdniny
Nastavenia cookies