Zmena sídla obecného úradu

 

Obecný úrad v našej obci je presťahovaný na poschodie spoločnej budovy s COOP Jednotou. Nové telefónne číslo úradu je 0696 850 126. Z dôvodu zmeny telekomunikačného operátora  bude po 25. októbri 2021 dostupné aj pôvodné telefónne číslo 056/6493106.

Nastavenia cookies