Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/256 4.12.2019 Žiadosť o platbu MOPS 102019 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/16 5.2.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/39 4.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 12020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/53 27.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS22020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/100 30.4.2020 Žiadpsť o platbu MOPS32020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/122 4.6.2020 Žiadpsť o platbu MOPS42020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/148 6.7.2020 Žiadpsť o platbu MOPS52020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/197 21.8.2020 Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/227 29.9.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/248 19.10.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/287 1.12.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/10 4.2.2021 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/46 3.3.2021 Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/65 25.3.2021 Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/88 22.4.2021 Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/129 11.6.2021 Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/147 6.7.2021 Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/68 27.4.2023 Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok AS EKO s.r.o. 47432063  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/28 12.2.2024 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/15 31.1.2017 Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP ASANÁCIA,s.r.o. 36750204  50,00 EUR 
Nastavenia cookies