Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/010/41 19.10.2023 Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... /rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská O 34/2021-dodatok 4 2.1.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 1. východoslovenská OZV, s.r.o 53021665   
Detail Faktúra došlá DF2023/67 26.4.2023 Vlajka SR 120 x 80 cm - 1 ks - OcÚ 3b, s.r.o. 36513148  23,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/281 19.11.2021 Skladací plošinový vozík Rocket A J Produkty a.s. 36268518  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/162 19.9.2017 Kovová archivačná skriňa A-WINGS,s.r.o 46464107  508,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/23 13.2.2018 Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 A-WINGS,s.r.o 46464107  508,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/313 27.12.2021 Policové zostavy ABAmet, s.r.o. 47966947  1 002,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/83 29.4.2024 Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks ABRIS - SK s.r.o. 51860490  6 883,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/275 16.11.2021 Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej ABYS Slovakia, s.r.o. 35875593  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/145 6.7.2022 Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry ABYS Slovakia, s.r.o. 35875593  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/104 11.5.2020 Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 adsupra s.r.o. 50144839  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/4 8.1.2021 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/150 6.7.2021 Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/9 10.1.2022 prevadzka mobilnej aplikacie adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/140 4.7.2022 prevadzka mobilnej aplikacie adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/2 9.1.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/125 6.7.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/2 5.1.2024 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/173 28.12.2015 Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv Advokatská kancelária 35550589  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/63 21.4.2017 Právna služba Advokátska kancelária 35510536  232,69 EUR 
Nastavenia cookies