Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/220 29.12.2017 Ročné vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/108 4.7.2018 poplatok za podklady k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 31.12.2018 Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/206 3.10.2019 Poplatok pre poskytnutie informácie Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 31.12.2019 Poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/238 8.10.2020 Poplatok za informácie k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/316 30.12.2020 Poplatok za ročné vedenie účtu CP Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/314 30.12.2021 Ročné vedenie cených papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  72,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/113 19.6.2023 Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 122/2024 6.5.2024 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima Banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá DF2024/101 20.5.2024 Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/164 18.10.2016 MRP program MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  175,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/170 9.10.2017 Upgrade cez internet MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  29,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/204 19.10.2018 SOFTVÉR MRP MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  29,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/212 11.10.2019 SOFTVĚR MRP MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/247 14.10.2020 MRP MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/236 12.10.2021 VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/226 12.10.2022 SOFTVÉR-prevod,využitie práv MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/210 16.10.2023 Softvér- MRP viz.účtovný systém,uprgrade cez MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 15.5.2014 oprava tlačiarne Print Trade.s.r.o 31585078  103,98 EUR 
Nastavenia cookies