Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/276 29.9.2021 Zodpovedná osoba GDPR GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/21 4.2.2022 Zodpovedná osoba 1/2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/27 13.2.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/51 20.3.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  73,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/68 5.4.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  62,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/110 2.7.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/131 26.7.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  169,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/152 2.8.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  151,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/213 31.10.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  149,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/239 5.12.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/175 20.10.2017 Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  1 109,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/125 31.5.2021 Znalecký posudok č.148/2021 Ing. Dušan Posypanka COSSI 35455411  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská O 34/2021-dodatok 4 2.1.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 1. východoslovenská OZV, s.r.o 53021665   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 6.3.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Detail Zmluva Dodávateľská 902/2023 26.9.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Detail Zmluva Dodávateľská RA-SNCA/20199666 23.5.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať NASES 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2022 2.1.2023 Zmluva o splátkach odstupného starostu obce Ján Jurko   17 444,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 14.2.2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Koloman Mileňky   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Nastavenia cookies