Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 029/2023 27.11.2023 Zmluva o prenájme KD Iveta Ujlakyová    
Detail Zmluva Dodávateľská 122/2024 6.5.2024 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima Banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 01.01/2024 1.1.2024 Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... IKS-servis s.r.o. 54165083   
Detail Zmluva Dodávateľská 024323 28.11.2023 Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti organizačných a ekonomických činností,... MOAD s.r.o. 48189308   
Detail Zmluva Dodávateľská 5660/2023 23.5.2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb NASES 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľská 202402525 8.4.2024 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. 35975946   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2022 9.11.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 42104629  1 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská A1/2023 20.6.2023 Zmluva o poskytovaní auditórských služieb Audit Accounting s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024/275 11.4.2024 Zmluva o poskytnutie dotácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  14 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-Z302091DHW8-91-108 21.9.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  5 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Futbalový klub Žbince 17148901  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2ú2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Dobrovoľný hasičský zbor 001774746810  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince Dobrovoľný požiarny zbor Žbince 001774746810  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48102022 31.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 Nadácia SPP 31818625  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023/NAF051 20.6.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia EPH 42412871  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024/NAF52 25.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia EPH 42412871  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 10.1.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince Futbalový klub Žbince 17148901  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3230714 11.5.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľská 3240719 22.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409193977 13.9.2023 Zmluva o poistení a zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa 54228573  1 616,28 EUR 
Nastavenia cookies