Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/100 30.4.2020 Žiadpsť o platbu MOPS32020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/53 27.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS22020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/248 19.10.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/227 29.9.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/39 4.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 12020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/16 5.2.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/287 1.12.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/249 25.10.2021 Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/53 3.3.2021 Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/230 6.11.2019 Žiadosť o platbu MOPSaugust,september AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/46 3.3.2021 Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/101 5.6.2019 Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/151 7.8.2019 Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/174 4.9.2019 Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/147 6.7.2021 Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/129 11.6.2021 Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/88 22.4.2021 Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/65 25.3.2021 Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/256 4.12.2019 Žiadosť o platbu MOPS 102019 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/13 4.2.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Nastavenia cookies