Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/23 10.2.2017 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/22 14.2.2018 Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/14 31.1.2019 Služba rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/11 31.1.2020 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/158 16.7.2021 Odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/44 14.3.2022 Odmena SOZA za rok 2022 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/43 17.3.2023 Autorská odmena za licenciu r. 2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  15,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/66 6.5.2011 vyvoz ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00186490  160,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/11 2.2.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/23 22.2.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  151,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/32 27.3.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/47 27.4.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/67 6.6.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  153,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/103 14.8.2012 Vývoz odpadu Stanovský Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/121 1.12.2014 odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/125 9.10.2015 Stavebný odpad Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  291,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/134 13.10.2015 Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  158,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/142 6.11.2015 Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  177,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/168 18.12.2015 Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  165,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/59 25.4.2016 Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,05 EUR 
Nastavenia cookies