Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2ú2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Dobrovoľný hasičský zbor 001774746810  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/35 14.3.2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/10 2.2.2012 Poplatok SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/18 8.2.2013 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/12 17.2.2014 Odmena za licenciu SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/21 25.2.2015 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/24 18.2.2016 Autorká odmena za licenciu hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/23 10.2.2017 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/22 14.2.2018 Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/14 31.1.2019 Služba rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/11 31.1.2020 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/158 16.7.2021 Odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/44 14.3.2022 Odmena SOZA za rok 2022 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/43 17.3.2023 Autorská odmena za licenciu r. 2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  15,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 23.2.2024 Autorská odmena za licenciu za rok 2024 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  20,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/66 6.5.2011 vyvoz ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00186490  160,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/11 2.2.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/23 22.2.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  151,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/32 27.3.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/47 27.4.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,10 EUR 
Nastavenia cookies