Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/121 4.11.2013 Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  13,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/122 4.11.2013 Preddavok na 4 Q - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/151 31.12.2013 Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  71,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/6 20.1.2014 Preddavok na 1Q Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/48 14.5.2014 Preddavok na 2Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/71 28.7.2014 Vyúčtovanie za 2Q Mesto Michalovce 00325490  41,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/72 28.7.2014 Preddavok na 3Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/107 24.10.2014 Vyúčtovanie za 3Q Mesto Michalovce 00325490  2,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/108 24.10.2014 Preddavok na 4Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/139 31.12.2014 4Q Mesto Michalovce 00325490  51,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/16 12.2.2015 Preddavok 1Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/56 11.5.2015 Vyúčtovanie 1Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  2,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/57 11.5.2015 Preddavok na 2 Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  19,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/98 18.8.2015 Vyúčtovanie 3Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/99 18.8.2015 Vyúčtovanie služieb Mesto Michalovce 00325490  73,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/132 26.10.2015 Vyúčtovanie 3Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  4,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/133 26.10.2015 Preddavok na služby SOÚ Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/181 31.12.2015 Vyúčtovanie 4Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  73,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/7 13.1.2016 Preddavok na 1Q.2016 Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/79 30.5.2016 vyúčtovanie služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  29,03 EUR 
Nastavenia cookies