Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/153 4.12.2012 Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 Obec Slavkovce 00325775  84,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/78 25.7.2013 strojova technika 1 polrok Obec Slavkovce 00325775  44,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 3.3.2014 Prevádzkové náklady Obec Slavkovce 00325775  43,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/98 20.9.2014 Prevádzkové náklady Obec Slavkovce 00325775  219,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/161 15.12.2015 Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky Obec Slavkovce 00325775  264,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/23 18.2.2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/22 21.2.2012 náklady SOU vo Vinonm rok2012 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  642,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/11 30.1.2013 Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  662,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 24.1.2014 Náklady pre rok 2014 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/8 5.2.2015 Náklady na rok 2015 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/29 1.3.2016 Náklady SOcÚ na rok 2016 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/27 16.2.2017 Náklady SOcÚ na rok 2017 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/33 5.3.2018 Náklady ŠŠU na rok 2018 Obec Vinné 00325953  820,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/9 22.1.2019 Náklady SŠÚ na rok 2019 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/18 5.2.2020 Náklady SŠÚ na rok 2020 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/24 4.2.2021 Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/295 29.11.2021 Náklady SŠÚ na rok 2022 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  545,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 3.6.2022 Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/254 14.11.2022 Náklady na SŠÚ na rok 2023 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/265 15.12.2023 Náklady na SŠÚ na rok 2024 Obec Vinné 00325953  1 130,00 EUR 
Nastavenia cookies