Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/49 14.5.2013 dodávka materiálu Plastimex Jozef Zavadský 14324750  4 698,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/61 20.5.2013 revitalizácia Plastimex Jozef Zavadský 14324750  8,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/117 17.7.2017 Predprojektové polohopisné zameranie Badida 14328810  278,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/8 22.1.2018 Zameranie stavieb Badida 14328810  1 104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/170 26.8.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov Badida 14328810  2 980,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/60 3.4.2020 Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv Badida 14328810  414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/123 7.10.2015 Čalúnenie lavíc DS Ladislav Polák 14333635  445,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/45 26.3.2018 Vypracovanie potvrdenia pre projekt Štátna ochrana prírody SR 17058520  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/12 3.2.2021 Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 Štátna ochrana prírody SR 17058520  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 10.1.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince Futbalový klub Žbince 17148901  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Futbalový klub Žbince 17148901  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/65 29.4.2016 Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  92,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/182 2.10.2018 Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  345,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/205 7.10.2019 kontrola hasiacich prístrojov,oprava Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  160,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/250 19.10.2020 Kontrola hasiacich prístrojov Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  148,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/188 13.8.2021 Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  231,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/306 14.12.2021 kontrola hasiacich prístrojov Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  157,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/285 27.12.2022 Kontola požiarnotechnických zariadení Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/281 15.1.2024 Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/95 9.8.2012 Záhradný obrubník Tomáš Čolovka KOVEX 17302781  288,00 EUR 
Nastavenia cookies