Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/100 23.5.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  203,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/185 2.9.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  369,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/186 8.9.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/259 23.11.2022 Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 Mesto Michalovce 00325490  308,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/260 23.11.2022 Preddavky z vl.zdrojov do SOÚ -IV.Q/22 Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/11 24.1.2023 Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/111 4.9.2012 Prevádzkové náklady - štiepkovač Obec Slavkovce 00325775  153,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/141 13.11.2012 Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol.2012 Obec Slavkovce 00325775  153,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/153 4.12.2012 Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 Obec Slavkovce 00325775  84,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/78 25.7.2013 strojova technika 1 polrok Obec Slavkovce 00325775  44,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 3.3.2014 Prevádzkové náklady Obec Slavkovce 00325775  43,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/98 20.9.2014 Prevádzkové náklady Obec Slavkovce 00325775  219,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/161 15.12.2015 Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky Obec Slavkovce 00325775  264,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/23 18.2.2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/22 21.2.2012 náklady SOU vo Vinonm rok2012 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  642,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/11 30.1.2013 Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  662,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 24.1.2014 Náklady pre rok 2014 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/8 5.2.2015 Náklady na rok 2015 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/29 1.3.2016 Náklady SOcÚ na rok 2016 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/27 16.2.2017 Náklady SOcÚ na rok 2017 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Nastavenia cookies