Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/153 7.8.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  99,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/166 28.8.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  178,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/224 29.10.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  158,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/246 29.11.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  169,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/37 2.3.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  533,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/102 6.5.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  580,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/118 4.6.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  369,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/6 13.1.2012 Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q Mesto Michalovce 00325490  19,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/48 4.5.2012 Preddavok na 2Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  19,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/49 4.5.2012 Doúčtovanie 1Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  0,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/87 31.7.2012 Preddavok na 3Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  19,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/88 31.7.2012 Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  73,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/131 22.10.2012 Preddavok na 4Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  48,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/132 22.10.2012 Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  5,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/168 31.12.2012 Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q Spoločný obecný úrad 00325490  53,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/5 17.1.2013 Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  19,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/54 7.6.2013 Preddavok na 2Q 2013 - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/55 7.6.2013 doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/83 8.7.2013 Preddavok na 3Q 2013 - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/84 8.7.2013 vyučtovanie preddavku za 2 Q - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  77,90 EUR 
Nastavenia cookies