Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12022 13.6.2022 Kúpna zmluva Jolana Milenková   49,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 12.8.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miroslav Horváth   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2022 4.11.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Mikšová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2022 2.1.2023 Zmluva o splátkach odstupného starostu obce Ján Jurko   17 444,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 14.2.2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Koloman Mileňky   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 16.3.2023 prenájom kultúrneho domu Žbince Marcin Marek   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2023 28.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Makuňa Gejza   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2023 20.4.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Tomáš Pastír   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2023 30.6.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Jarmila Lešková   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/157 20.8.2018 Stan o rozmeroch 10x6 Palinský Ján, Ing.   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/149 2.7.2020 Prevádzka mobilnrj aplikácie Palinský Ján, Ing.   120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/169 27.7.2020 tepovanie stoličiek Palinský Ján, Ing.   310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/319 29.7.2021 Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 Maďar Vladimír   2 284,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5190058534 5.4.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/84 12.7.2012 Matričné doklady Úrad MV SR Bratislava 00151866  29,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/120 28.9.2012 Služby STP APV - matričný program Ives 00162957  25,09 EUR 
Nastavenia cookies