Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12022 13.6.2022 Kúpna zmluva Jolana Milenková   49,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 12.8.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miroslav Horváth   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2022 4.11.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Mikšová   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2022 2.1.2023 Zmluva o splátkach odstupného starostu obce Ján Jurko   17 444,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 14.2.2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Koloman Mileňky   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 16.3.2023 prenájom kultúrneho domu Žbince Marcin Marek   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2023 28.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Makuňa Gejza   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2023 20.4.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Tomáš Pastír   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2023 30.6.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Jarmila Lešková   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 029/2023 27.11.2023 Zmluva o prenájme KD Iveta Ujlakyová    
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ 1/2024 4.4.2024 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu Marián Balog   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ 2/2024 4.4.2024 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu Marián Balog   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ 3/2024 4.4.2024 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu Michal Mošpan   11,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-2/2024 29.5.2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov Iveta Ujlakyová   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/157 20.8.2018 Stan o rozmeroch 10x6 Palinský Ján, Ing.   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/149 2.7.2020 Prevádzka mobilnrj aplikácie Palinský Ján, Ing.   120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/169 27.7.2020 tepovanie stoličiek Palinský Ján, Ing.   310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/319 29.7.2021 Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 Maďar Vladimír   2 284,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5190058534 5.4.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  300,00 EUR 
Nastavenia cookies