Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/171 7.9.2023 Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD GFS, s.r.o. 35798483  18,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/64 17.6.2013 mobil starosta Slovak Telecom 35763469  18,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/104 16.8.2012 Kontrola kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/107 22.8.2012 Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/67 12.4.2022 Odoslané SMS 3/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  18,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/160 2.10.2017 Vodné ,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/83 13.4.2021 odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  18,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/80 30.5.2016 Preddavok na 2 Q služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/114 20.7.2016 Preddavok na 3 Q služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/171 28.10.2016 Preddavok na 4 Q služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/12 26.1.2017 Preddavok služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/185 3.11.2017 Preddavok na služby SO 2017 Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/7 15.1.2018 náklady SO za 1Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/6 13.1.2012 Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q Mesto Michalovce 00325490  19,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/291 31.12.2019 Príspevok na SOÚ 4Q Mesto Michalovce 00325490  19,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/48 4.5.2012 Preddavok na 2Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  19,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/87 31.7.2012 Preddavok na 3Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  19,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/5 17.1.2013 Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  19,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/57 11.5.2015 Preddavok na 2 Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  19,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/75 19.5.2017 Preddavok služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,42 EUR 
Nastavenia cookies