Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/35 3.3.2022 Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/54 1.4.2022 Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/76 29.4.2022 Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/101 26.5.2022 Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/127 23.6.2022 Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/155 21.7.2022 Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/176 19.8.2022 Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/155 31.12.2013 Doplatok FS r.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  14,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/55 7.6.2013 doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/116 25.9.2015 Úmrtný list,tlačivá matrika Centrum polygrafických služieb 42272360  14,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/256 16.11.2022 Odoslané SMS za mesiac 8-10/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  14,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/19 18.2.2011 Spracovanie hláseni o odpade FURA s.r.o 36211451  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/35 14.3.2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/10 2.2.2012 Poplatok SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/18 8.2.2013 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/12 17.2.2014 Odmena za licenciu SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/21 25.2.2015 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/24 18.2.2016 Autorká odmena za licenciu hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/23 10.2.2017 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/22 14.2.2018 Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Nastavenia cookies