Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2011/35 14.3.2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/10 2.2.2012 Poplatok SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/18 8.2.2013 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/12 17.2.2014 Odmena za licenciu SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/21 25.2.2015 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/24 18.2.2016 Autorká odmena za licenciu hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/23 10.2.2017 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/22 14.2.2018 Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/14 31.1.2019 Služba rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/11 31.1.2020 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/158 16.7.2021 Odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/44 14.3.2022 Odmena SOZA za rok 2022 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/20 18.2.2015 Matričné doklady Centrum polygrafických služieb 42272360  14,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/129 1.7.2019 Kryt svetla zad.IVECO Interlink, s.r.o. 31574874  14,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/9 31.1.2012 Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/53 4.5.2012 Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/89 30.7.2012 Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/135 29.10.2012 Spracovanie hlásení odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/10 30.1.2013 Spracovanie hlásení o odpadoch FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/67 27.6.2013 Spracovanie hlásení o odpadoch FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Nastavenia cookies