Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/138 11.6.2021 Atrakcie MŠ paušál NPPRIM Bc. Stanka Bodnár 51590859  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/246 14.10.2020 Audit Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/200 4.10.2019 Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/155 24.8.2018 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/113 7.9.2012 Audit rok 2011 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/241 13.10.2021 Audit rok 2020 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/128 12.12.2014 Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/138 2.11.2015 Audit za rok2014 /1 platba/ Ing.Vladimír Ladič 17306370  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/175 29.12.2015 audit za rok2014 /2 platba/ Ing.Vladimír Ladič 17306370  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/145 19.12.2013 Audítorské práce rok 2012 Ing.Vladimír Ladič 17306370  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 3.9.2019 Autobusova zástavka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/215 22.10.2019 Autobusová zastávka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/24 18.2.2016 Autorká odmena za licenciu hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/18 8.2.2013 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/21 25.2.2015 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/23 10.2.2017 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/11 31.1.2020 Autorská odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/35 14.3.2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/43 17.3.2023 Autorská odmena za licenciu r. 2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  15,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 23.2.2024 Autorská odmena za licenciu za rok 2024 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  20,16 EUR 
Nastavenia cookies