Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023/dodatok 14.8.2023 Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1-800049297057 15.6.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  34,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2022 21.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Faktúra došlá DF2021/168 30.7.2021 Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE PaBMI s.r.o. 52893031  10 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/83 29.4.2024 Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks ABRIS - SK s.r.o. 51860490  6 883,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/66 26.3.2021 Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia JAREK, s.r.o. 46155180  14 988,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/49 14.5.2013 dodávka materiálu Plastimex Jozef Zavadský 14324750  4 698,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 3.6.2022 Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  175,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/010/41 19.10.2023 Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... /rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/054/594 31.3.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/42/054/1174 1.5.2024 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2019/148 5.8.2019 Dohodnutá odmena služba JUDr.Jozef Sotolář 31942423  493,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/98 15.5.2024 doména od 20.5.24 - 19.5.25 NET TRADE SERVICES, s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/82 10.5.2018 Domena zbince.sk NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/87 2.5.2019 Doména zbince.sk NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  120,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/60 25.4.2016 Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  129,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/55 7.6.2013 doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce Mesto Michalovce 00325490  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/155 31.12.2013 Doplatok FS r.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  14,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/165 31.12.2012 doplatok FS rok 2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  11,30 EUR 
Nastavenia cookies