Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/108 26.5.2021 Dodané vrecia na odpad FÚRA s.r.o 36211451  79,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/133 17.6.2021 Dodané vrecia na odpad 5/2021 FÚRA s.r.o 36211451  97,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/278 19.11.2020 Dodanie a montáž ozvučenia sály KD J A M, s.r.o. 44681488  10 545,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/277 19.11.2020 Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť J A M, s.r.o. 44681488  3 589,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/39 8.3.2022 dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince J A M, s.r.o. 44681488  8 962,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023/dodatok 14.8.2023 Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1-800049297057 15.6.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  34,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2022 21.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Faktúra došlá DF2021/168 30.7.2021 Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE PaBMI s.r.o. 52893031  10 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/66 26.3.2021 Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia JAREK, s.r.o. 46155180  14 988,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/49 14.5.2013 dodávka materiálu Plastimex Jozef Zavadský 14324750  4 698,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 3.6.2022 Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  175,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/054/594 31.3.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2019/148 5.8.2019 Dohodnutá odmena služba JUDr.Jozef Sotolář 31942423  493,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/82 10.5.2018 Domena zbince.sk NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/87 2.5.2019 Doména zbince.sk NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  120,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/60 25.4.2016 Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  129,53 EUR 
Nastavenia cookies