Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/38 19.2.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 JAMESO s.r.o. 48062880  2 025,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/67 17.3.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  2 055,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/89 19.4.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 17.04.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  2 133,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/39 26.2.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 JAMESO s.r.o. 48062880  2 055,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/68 25.3.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  2 115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/103 27.4.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  2 110,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/54 8.3.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  2 165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/69 31.3.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  1 885,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/59 17.3.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  1 890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/110 20.5.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  1 602,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/189 28.9.2018 Diplom Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  28,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/44 13.4.2015 Diplom 8 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  12,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/184 10.8.2021 Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - Drahoslava Dankaninová s.r.o. 53640691  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/108 26.5.2021 Dodané vrecia na odpad FÚRA s.r.o 36211451  79,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/133 17.6.2021 Dodané vrecia na odpad 5/2021 FÚRA s.r.o 36211451  97,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/278 19.11.2020 Dodanie a montáž ozvučenia sály KD J A M, s.r.o. 44681488  10 545,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/277 19.11.2020 Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť J A M, s.r.o. 44681488  3 589,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/39 8.3.2022 dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince J A M, s.r.o. 44681488  8 962,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Nastavenia cookies