Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2022 21.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Faktúra došlá DF2018/64 22.3.2018 Výučtovanie zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  -1 703,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/306 10.12.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -122,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/46 24.4.2015 DEKTRADE SR,s,r,o 43821103  -47,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/65 7.4.2022 Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 KB PROTECT s.r.o. 53396031  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2022/143 8.7.2022 druhý štvťrok ITVS KB PROTECT s.r.o. 53396031  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2015/60 17.5.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/155 14.9.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/28 14.2.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/241 15.11.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/268 15.12.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/46 16.3.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/113 22.9.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/164 16.8.2019 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/214 18.12.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/86 15.7.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/5 15.1.2018 Poplatky za telekominikačné služby KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,48 EUR 
Nastavenia cookies