Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/138 1.8.2023 Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g - 10 ks - Deň obce TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  8,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/178 9.8.2021 odoslané SMS 6/7/2021 URBITECH s. r. o. 50749587  8,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/277 12.11.2021 odoslané SMS 9,10/2021 URBITECH s. r. o. 50749587  8,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/61 25.5.2015 Nálepky FÚRA 30 ks FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/75 24.6.2015 Nálepky FÚRA 30 ks FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/81 1.6.2016 Nálepky FÚRA 2016 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/98 27.6.2016 Nálepky FÚRA 2016 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/143 12.9.2016 Nálepky FÚRA 2016 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/165 21.7.2020 Náleoky 2020 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/128 10.10.2012 Vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  9,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/40 9.3.2022 Odoslané SMS 1,2/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  9,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/114 28.9.2015 Vodné stočné do 22.9.2015 DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  9,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/205 19.10.2018 Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/10 1.1.2019 Hlásenie o odpade FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/12 31.1.2020 Hlasenie o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/332 31.12.2020 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/1 31.1.2022 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/299 19.1.2023 Spracovanie ohllásenia o vzniku odpadu za rok 2022 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/282 15.1.2024 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/69 2.5.2016 Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva Centrum polygrafických služieb 42272360  9,66 EUR 
Nastavenia cookies