Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/52 3.4.2023 Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l Vallens, s.r.o. 36408590  102,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/054/594 31.3.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2023/50 30.3.2023 Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2023 28.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Makuňa Gejza   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/48 27.3.2023 Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/49 27.3.2023 Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  317,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/45 21.3.2023 Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 j2-net, s.r.o. 36776998  16,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/46 21.3.2023 Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/47 21.3.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/44 20.3.2023 Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 URBITECH s. r. o. 50749587  13,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/43 17.3.2023 Autorská odmena za licenciu r. 2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  15,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 16.3.2023 prenájom kultúrneho domu Žbince Marcin Marek   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/40 13.3.2023 Dekontaminácia chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 13.3.2023 Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  284,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/42 13.3.2023 Materiál na opravu a oprava mot. kosačky Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  260,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 9.3.2023 Poradenstvo VO-02/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/39 9.3.2023 Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 8.3.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 898,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408921576 8.3.2023 povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco Generali Poisťovňa 54228573  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 6.3.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Nastavenia cookies