Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská RA-SNCA/20199666 23.5.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať NASES 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľská O 34/2021-dodatok 4 2.1.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 1. východoslovenská OZV, s.r.o 53021665   
Detail Zmluva Dodávateľská NZ 3/2024 4.4.2024 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu Michal Mošpan   11,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ 2/2024 4.4.2024 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu Marián Balog   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NZ 1/2024 4.4.2024 Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu Marián Balog   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-Z302091DHW8-91-108 21.9.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  5 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská FURA_2/2023 17.10.2023 Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1/2023 24.10.2023 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 GVP, spol. s.r.o. 36 446 190   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/97 15.5.2024 držiak Stell Sho 5610 FAST PLUS, a.s. 35712783  43,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/96 10.5.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/95 10.5.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie FÚRA s.r.o 36211451  985,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/94 10.5.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  945,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/93 10.5.2024 Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/92 6.5.2024 Doprava, manipulácia mechanickou rukou Godo s.r.o. 50478052  61,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/91 6.5.2024 Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Nastavenia cookies